ویدئو مارکتینگ ، اثربخش ترین تکنیک بازاریابی در سال 2018 بوده است اين موارد را در نظر بگيريد : بیش از 65 درصد افراد از طریق دیداری یاد می‌گیرند. حدود 95 درصد از اطلاعاتی که مغز ما پردازش می‌کند مربوط به مواردی است که ما…